Det är viktigt att hålla rätt temperatur i kylskåpet..


Det är viktigt att hålla rätt temperatur i kylskåpet..
Det är viktigt att hålla rätt temperatur i kylskåpet..


Om du förvarar dina matvaror i rätt temperatur ökar deras hållbarhet, så att maten håller längre och du minskar ditt matsvinn.
Om inte kylskåpet är tillräckligt kallt kan mat som förvaras i kylen bli dålig, och behöva slängas i onödan. Kylskåpets temperatur är dessutom olika på olika ställen i kylen.


Temperatur i frys
I frysen ska temperaturen ligga på –18°C.


Temperatur i kylskåp
+4°C är en bra temperatur för kylskåpet, och temperaturen ska aldrig överstiga +8°C.