Digital temperaturövervakning / Temperaturkontroll

Digital temperaturövervakning / TemperaturkontrollDigital temperaturövervakning / Temperaturkontroll


Felaktiga temperaturer är en av de vanligaste problemen som kan inträffa i temperaturkänsliga miljöer såsom kylar, frysar, och produktionslokaler. 

För höga temperaturer i kylar och frysar utgör inte bara en hälsofara, utan kan även innebära att stora mängder livsmedel måste kasseras. För låga temperaturer orsakar onödigt hög elförbrukning och minskar utrustningens livslängd.

Blipp digitala temperaturövervakning skyddar dig mot de olika problem som felaktiga temperaturer kan orsaka. 

Vi installerar lösningen och testar att allt fungerar som det ska. Lösningen är enkel att använda, och inga särskilda förkunskaper krävs.

Genom en basstation och valfritt antal temperatursensorer får du komplett kontroll i din verksamhet. Vid behov kan sensorer enkelt läggas till eller tas bort.

Med vår digitala temperaturkontroll slipper du göra rutinmässiga mätningar och kan fokusera på annat i din verksamhet.

Temperaturkontrollerna, i kombination med övrig dokumentation som finns på ”Mina sidor”, ger dig en komplett digital egenkontroll.

Du får också tillgång till statistik som underlättar uppföljning och rapportering. Lösningen har dessutom en avancerad självövervakning som ger stabil och säker drift.

Varje sensor avläser temperaturen kontinuerligt och all data registreras automatiskt online. Du kan när som helst se temperaturerna från de olika sensorerna genom att använda en smartphone, läsplatta eller dator.

För varje sensor kan olika gränsvärden ställas in. Om en temperatur avviker från det fastställda gränsvärdet får du direkt ett larm via sms eller e-post.

Se alltid till att alla frysar och skåp är på rätt temperatur! Dessutom sparar du driftstid jämfört med manuell temperaturmätning.

Dessutom behöver du inte längre upprätthålla korrekt mätning och rapportering, du får Temperaturkontroll-mätningar och rapporter automatiskt dygnet runt. Enkelt och säkert!

Om någon temperatur är fel låter larmet omedelbart och du kan vidta omedelbara åtgärder för att minimera produktförluster och säkerställa livsmedelskvaliteten!


“-Du kan mäta manuellt en gång om dagen, men blipp temperaturkontroll mäter automatiskt 1000 gånger i veckan! "

”Koll på temperaturen är en grundförutsättning för säker mat”

Alla som jobbar med livsmedel är skyldiga att veta vilka temperaturer livsmedlen ska hålla för att vara säkra och hur de ska förvaras. För att kunna säkerställa att du säljer och serverar säker mat krävs både kunskap och rätt instrument för mätning,